O konferencji

 

Nowelizacja z 4 lipca 2019 r., która wprowadziła najszersze zmiany w przeszło półwiecznej historii obowiązywania polskiej ustawy procesowej, wywołuje coraz więcej niejasności i wątpliwości, z którymi zmaga się praktyka.

Nagromadzenie zmian – z których liczne miały charakter radykalny, odwracający dotychczas obowiązujące zasady – stanowi ogromne wyzwanie dla zawodowych prawników. Zarówno sędziowie, jak i strony oraz ich zawodowi pełnomocnicy muszą wziąć na siebie ciężar stosowania nowych przepisów, a zwłaszcza ich wkomponowania w dotychczasowe konstrukcje procesowe, co niejednokrotnie wymaga zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, w trakcie której zaproszone grono najwybitniejszych specjalistów z dziedziny prawa procesowego cywilnego, łączących działalność naukową z praktyką, sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, adwokatów, radców prawnych i notariusza przedstawi praktyczne aspekty wprowadzonych zmian i omówi wpływ wprowadzonych rozwiązań na rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów cywilnych.


Dwa dni konferencji wypełnią wykłady i dyskusje poświęcone zagadnieniom:

  • koncentracji materiału procesowego,
  • posiedzenia przygotowawczego,
  • postępowania dowodowego,
  • kosztów postępowania,
  • środków zaskarżenia,
  • postępowania gospodarczego,
  • postępowania klauzulowego i egzekucyjnego,
  • obowiązującemu od 1 lipca 2020 r. postępowania w sprawach własności intelektualnej.

Konferencja charakteryzuje się wszechstronnością tematyki, której dobór był podyktowany potrzebą całościowej, praktycznej i pogłębionej refleksji nad obecnymi uregulowaniami prawa procesowego, a jednocześnie wynikał z obserwacji trudności i wątpliwości, z którymi na co dzień zmagają się prawnicy występujący przed sądami wszystkich szczebli. Wybrano te zagadnienia, które wywołują najwięcej pytań i rozbieżności, o czym świadczą pytania prawne licznie kierowane obecnie do Sądu Najwyższego.

                                                                                             

UWAGA:

Każdy z uczestników konferencji otrzyma certyfikat udziału (10 godzin lekcyjnych).

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału

590,00 zł netto + 23% VAT (725,70 zł brutto)

 

Polecamy

Apelacja w postępowaniu cywilnym
Apelacja w postępowaniu cywilnym
Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych
Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych
Regulacje służące usprawnieniu cywilnego postępowania rozpoznawczego
Regulacje służące usprawnieniu cywilnego postępowania rozpoznawczego
Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Problemy praktyczne
Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Problemy praktyczne
Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku
Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku
Prawo cywilne. Zbiór przepisów
Prawo cywilne. Zbiór przepisów
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019
Organizator
Wolters Kluwer Polska
Wsporganizator
Wydział Prawa UW
Patroni honorowi
Krajowa Rada Komornicza
Naczelna Rada Adwokacka
KRRP
Patroni medialni
Prawo.pl
Państwo i Prawo
Polski Proces Cywilny
Przegląd Sądowy
Back to Top