Prelegenci

Łukasz Błaszczak
Uniwersytet Wrocławski

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych; profesor w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; radca prawny.

Sławomir Cieślak
Uniwersytet Łódzki

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych; profesor i kierownik Katedry Postępowania Cywilnego I na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; profesor z tytułem honorowym zwyczajnego w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; adwokat.

Marcin Cieśliński
Uniwersytet Warszawski

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; adwokat.

Marcin Dziurda
Uniwersytet Warszawski

Doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny.

Tadeusz Ereciński
Uniwersytet Warszawski

Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w stanie spoczynku; profesor doktor habilitowany nauk prawnych; wieloletni Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; redaktor naczelny „Przeglądu Sądowego”; przewodniczący Komisji kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego poprzednich kadencji.

Przemysław Feliga
LL. M. Uniwersytet w Ratyzbonie

Doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

Kinga Flaga-Gieruszyńska
Uniwersytet Szczeciński

Prorektor ds. Organizacji Uniwersytetu Szczecińskiego; doktor habilitowany nauk prawnych; profesor uczelni i kierownik Zespołu Badawczego ds. Prawa Cywilnego Procesowego i Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego; radca prawny.

Radosław Flejszar
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt i kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; radca prawny.

Jacek Gołaczyński
Uniwersytet Wrocławski

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych; profesor w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Uniwersytecie Wrocławskim; sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu; członek Komisji kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego poprzednich kadencji.

Paweł Grzegorczyk
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor uczelni w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu; sędzia Sądu Najwyższego, członek Komisji kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego poprzednich kadencji.

Andrzej Jakubecki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych; profesor i kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; radca prawny; członek Komisji kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego poprzednich kadencji.

Anna Kościółek
Uniwersytet Rzeszowski

Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor uczelni i kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Anna Machnikowska
Uniwersytet Gdański

Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor uczelni i kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; radca prawny.

Andrzej Marciniak
Uniwersytet Łódzki

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych; profesor i kierownik Katedry Postępowania Cywilnego II na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Krystian Markiewicz
Uniwersytet Śląski

Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor uczelni w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach.

Joanna May
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; radca prawny.

Piotr Rylski
Uniwersytet Warszawski

doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny.

Joanna Studzińska
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor uczelni i kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; radca prawny.

Tomasz Szczurowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

Andrzej Jan Szereda
Uniwersytet Łódzki

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego II na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; notariusz.

Andrzej Torbus
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor uczelni w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; radca prawny; mediator.

Marcin Walasik
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor uczelni na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu; sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

Bartosz Wołodkiewicz
Uniwersytet Warszawski

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny.

Zbigniew Woźniak
Uniwersytet Zielonogórski

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego i Komparatystyki Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego; sędzia Sądu Okręgowego w Wrocławiu.

Tadeusz Zembrzuski
Uniwersytet Warszawski

Doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny.

Sławomir Żółtek
Uniwersytet Warszawski

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim; profesor uczelni w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny.

Back to Top