środa 4 listopada
   Moderator konferencji: Ewa Usowicz, Dyrektor Serwisów Informacyjnych, Wolters Kluwer Polska
10.00 – 10.10 Otwarcie konferencji
r.pr. dr hab. prof. UW Sławomir Żółtek (Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia, Uniwersytet Warszawski)
10.10 – 10.15 przerwa
10.15 – 10.35 Wystąpienie wprowadzające
Prezes SN w stanie spocz. prof. dr hab. Tadeusz Ereciński 
10.35 – 10.40 przerwa
PANEL I
10.40 – 11.10 Moderator:
dr hab. prof. UMK Agnieszka Laskowska-Hulisz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Koncentracja materiału procesowego
r.pr. prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
r.pr. dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
11.10 – 11.20 przerwa
11.20 – 11.50 Moderator:
prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

Posiedzenie przygotowawcze
sędzia SO dr hab. prof. UŚ Krystian Markiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
sędzia SR dr hab. prof. UAM Marcin Walasik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
11.50 – 12.00 przerwa
PANEL II
12.00 – 12.30 Moderator:
r.pr. dr hab. Radosław Flejszar (Uniwersytet Jagielloński)

Postępowanie dowodowe
r.pr. dr hab. prof. USz Kinga Flaga-Gieruszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
r.pr. dr hab. prof. ALK Joanna Studzińska (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
12.30 – 12.40 przerwa
12.40 – 13.10 Moderator:
r.pr. dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski)

Koszty sądowe
sędzia SO dr Przemysław Feliga (LL. M. Uniwersytet w Ratyzbonie)
not. dr Andrzej Jan Szereda (Uniwersytet Łódzki)
13.10 – 13.20 przerwa
PANEL III
DYSKUSJA Z UDZIAŁEM PRELEGENTÓW PODSUMOWUJĄCA I DZIEŃ
13.20 – 14.20 Moderator:
r.pr. dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski)

adw. dr Marcin Cieśliński (Uniwersytet Warszawski)
r.pr. dr hab. Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski)
r.pr. dr Bartosz Wołodkiewicz (Uniwersytet Warszawski)czwartek 5 listopada
  Moderator konferencji: Ewa Usowicz, Dyrektor Serwisów Informacyjnych, Wolters Kluwer Polska
10.00 – 10.10 Otwarcie konferencji
r.pr. dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski)
10.10 – 10.15 przerwa
10.15 – 10.35 Zarzut potrącenia po zmianach
sędzia SN dr hab. prof. UAM Paweł Grzegorczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
10.35 – 10.40 przerwa
PANEL I
10.40 – 11.10 Moderator: dr hab. prof. UMK Agnieszka Laskowska-Hulisz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Środki zaskarżenia
adw. prof. dr hab. Sławomir Cieślak (Uniwersytet Łódzki)
sędzia SA prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski)
11.10 – 11.20 przerwa
11.20 – 11.50 Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

Postępowanie gospodarcze
r.pr. dr hab. Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski)
sędzia SO dr Tomasz Szczurowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
11.50 – 12.00 przerwa
PANEL II
12.00 – 12.30 Moderator: r.pr. dr hab. Radosław Flejszar (Uniwersytet Jagielloński)

Postępowanie klauzulowe i egzekucyjne
r.pr. dr Joanna May (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
sędzia SO dr Zbigniew Woźniak (Uniwersytet Zielonogórski)
12.30 – 12.40 przerwa
12.40 – 13.10 Moderator: r.pr. dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski)

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej
r.pr. prof. dr hab. Łukasz Błaszczak (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. prof. URz Anna Kościółek (Uniwersytet Rzeszowski)
13.10 – 13.20 przerwa
PANEL III
DYSKUSJA Z UDZIAŁEM PRELEGENTÓW PODSUMOWUJĄCA II DZIEŃ
13.20 – 14.20 Moderator: r.pr. dr hab. Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski)

r.pr. dr hab. Piotr Rylski (Uniwersytet Warszawski)
r.pr. dr Bartosz Wołodkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
r.pr. dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski)
Organizator
Wolters Kluwer Polska
Wsporganizator
Wydział Prawa UW
Patroni honorowi
Krajowa Rada Komornicza
Naczelna Rada Adwokacka
KRRP
Patroni medialni
Prawo.pl
Państwo i Prawo
Polski Proces Cywilny
Przegląd Sądowy
Back to Top