Program konferencji Nowelizacja postępowania cywilnego - najważniejsze zmiany

 

Moderator: Ewa Usowicz, Dyrektor Serwisów Informacyjnych, Wolters Kluwer Polska

08:30 – 09:30

Rejestracja

09:30 – 10:00

Otwarcie konferencji
Włodzimierz Albin (Prezes Zarządu Wolters Kluwer Polska)
sędzia SN prof. dr hab. Karol Weitz (Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Prezes Zarządu TNPC) - Wręczenie nagród w Konkursie Polskiego Procesu Cywilnego i Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych

10:00 – 10:10 Komentarz do zmian w postępowaniu cywilnym 2019
r.pr. dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski)
10:10 – 10:25 Wystąpienie wprowadzające – reforma czy nowelizacja postępowania cywilnego?
Prezes SN w stanie spoczynku prof. dr hab. Tadeusz Ereciński (Uniwersytet Warszawski)

CZĘŚĆ I - DYSKUSJA PANELOWA I

10:25 – 11:40 Postępowanie gospodarcze, postępowanie dowodowe

Moderator panelu:   r.pr. dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski)

sędzia SN Jacek Gudowski (Sąd Najwyższy)
r.pr. dr hab. Andrzej Jarocha (Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu)
r.pr. dr Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski)

11:40 – 12:10 przerwa na kawę

CZĘŚĆ II – PRAKTYCY O ZMIANACH W KPC

Moderator: adw. prof. dr hab. Sławomir Cieślak (Uniwersytet Łódzki)
12:10 – 12:30 Nadużycie prawa procesowego - konstrukcja i sankcje
r.pr. dr hab. prof. UWr Łukasz Błaszczak (Uniwersytet Wrocławski)
12:30 – 12:50 Zażalenie na tle środków zaskarżenia
sędzia SN dr hab. prof. UJ Marta Romańska (Uniwersytet Jagielloński)
12:50 – 13:10 Postępowania przyśpieszone - zmiany w postępowaniu nakazowym i upominawczym
adw. dr Andrzej Olaś (Uniwersytet Jagielloński)
13:10 – 13:30 Regulacje intertemporalne -wątpliwości interpretacyjne
radca PGRP Małgorzata Sieńko (Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej)
13:30 – 14:30 przerwa na lunch

CZĘŚĆ III – DYSKUSJA PANELOWA II

14:30 – 15:45 Koncentracja materiału procesowego, plan rozprawy, postępowanie przygotowawcze
Moderator panelu: r.pr. dr Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. prof. URz Anna Kościółek (Uniwersytet Rzeszowski)
sędzia SR dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
adw. dr Marcin Białecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
15:45 – 16:15

Dyskusja z udziałem Uczestników konferencji
Prowadzi: r.pr. dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

16:15 – 16:30 Ocena nowelizacji i podsumowanie konferencji
r.pr. dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

16:30-16:45

Zakończenie konferencji

 

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Patronat Honorowy
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
Izba Adwokacka w Warszawie
Izba Notarialna w Warszawie
Współpraca merytoryczna
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Partnerzy medialni
Prawo.pl
LEX.pl
Back to Top